İşveren : Mustafapaşa Belediyesi
Yer : 2012 - MUSTAFAPAŞA / NEVŞEHİR
Mustafapaşa, Nevşehir ilini Ürgüp ilçesine bağlı olup, dünya literatüründeki adı Kapadokya olan bölgenin bir kasabasıdır.  Manastır Vadisi, Mustafapaşa  kasaba merkezinin  yaaklaşık 500 metre  güneyinde yer almaktadır. Kuzey-Doğu yönünde konumlanan vadinin, sadece kuzey yönünden girişi bulunmaktadır. Vadi, batıda Oylu, doğuda ise  Avra dağları ile çevrelenmektedir. Kuzey- güney yönünde yaklaşık 450 metre, doğu batı yönünde ise 200 metrelik bir uzunluğa sahip olan vadi yaklaşık 10 hektarlık alanıkapsamaktadır.

Mustafapaşa Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1. Derece doğal sit sınırları içinde kalan ve aynı zamanda ,Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.11.1990 gün ve 880 sayılı kararıyla tescilli Aya Nikola Manastırı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  01.07.2011 gün ve 3034 sayılı kararıyla tescilli Stefanos Kilisesi ile 01.07.2011 gün 3035 sayılı kararıyla tescilli Sinasos Kilisesinin içinde yer aldığı Ö-3 alanını (Çok İşlevli Dini ve Kültürel Planlama Alanı)kapsayan Manastır Vadisi için tarafımızca yapılan lekeleme paftası çalışması  Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 13/06/2012 tarih ve 302 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu alanda 1 manastır,4 kilise,1 ipek böceği atölyesi kalıntısı bulunmaktadır.

Projenin amacı alanda bulunan manastır-kilise ziyaretlerini sağlamakla beraber turistlerin alan içinde alışveriş-yeme-içme -eğlence vb ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Bu amaçla 1 karşılama merkezi (içerisinde bir restaurant-danışma-alışveriş merkezi ) , kilise girişlerinde toplanma amaçlı küçük oturma birimleri, servis üniteleri,otopark, 4 km uzunluğunda yürüyüş parkuru ve seyir terasları, sabit balon alanı,ipek böceği atölyesi,konser amaçlı bir anfitiyatro  bulunmaktadır.